CHÚ Ý Quyết định về việc đăng ký nhà cung cấp tại checkerviet.run

  • CHECKERVIET.RUN là tên miền phụ khi checkerviet không truy cập được.
    CHÚ Ý: Cập nhật mới nhất v/v đăng ký nhà cung cấp tại checkerviet Xem thêm
Cài đặt VPN 1.1.1.1 khi checkerviet bị chặn
Cài đặt ngay

Winter Soldier

Tổng Bộ Thanh Tra
18
46
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÉT DUYỆT NHÀ CUNG CẤP TẠI checkerviet.run

Sau khi thống nhất ý kiến giữa BQT và các đại diện nhà cung cấp, nhằm tạo một môi trường làm việc tốt và nhanh chóng hơn cho nhà cung cấp và các em hàng cũng như việc thuận tiện cho việc quản lý. BQT quyết định đưa ra những yêu cầu và quy định mới phù hợp với xu thế hơn dành cho các nhà cung cấp muốn hoạt động tại Checkerviet

I - Điều kiện tham gia:
- Có đăng ký nick tại checkerviet và có ít nhất 05 em hàng hiện đang hoạt động trở lên.
- Có khả năng theo sát các em hàng và trả lời mọi nghi vấn,thắc mắc,tố cáo của checker.
- Chịu trách nhiệm trước BQT về những sai phạm nếu có.
- Chịu trách nhiệm bồi thường cho checker nếu những tố cáo từ checker là có cơ sở và có bằng chứng cụ thể.
- Tuân thủ đầy đủ các qui định tại Luật diễn đàn và các qui định khác khi sinh hoạt tại checkerviet


II - Hình thức thực hiện:
- Thành viên muốn đăng ký nhà cung cấp cần cung cấp các hồ sơ sau:
+ Gửi bộ ảnh của 05 em hiện có vào email:
[email protected] (địa chỉ email trên không nhận bất kỳ nội dung nào khác ngoài nội dung đăng ký set duyệt NCC tại Checkerviet)
+ Gửi kèm mỗi bộ ảnh, 05 hình ảnh rõ mặt và body của các em (không yêu cầu ảnh nude) để xác minh hàng là của nhà cung cấp (không phải hàng mượn) và phục vụ cho thanh tra xác minh khi có tố cáo từ checker.
+ Gửi kèm kế hoạch cung cấp hàng tại checkerviet trong thời gian tới, nếu được xét duyệt thành nhà cung cấp tại diễn đàn
- Nội dung khi gửi Email
+ Tên nick đang đăng ký tại diễn đàn checkerviet :
+ Hồ sơ gửi kèm : (Bộ ảnh + Kế hoạch cung cấp hàng nếu được xét duyệt NCC)
(Lưu ý : thông tin gửi qua Email, không gửi trực tiếp trong topic này)


III - Xét duyệt ưu tiên:
- Các thành viên đang hoạt động tích cực tại các diễn đàn hoặc web sex lớn khác có nhu cầu sinh hoạt & lên bài & cung cấp hàng và đăng ký NCC vui lòng liên hệ trực tiếp qua Email : [email protected] để nhận được ưu tiên khi xét duyệt NCC
Mẫu đơn
- Mã :
- Tiêu đề : Xét duyệt ưu tiên nhà cung cấp
- Nội dung :
+ Tên nick hoạt động :
+ Diễn đàn đang hoạt động :
(Lưu ý : thông tin gửi qua Email, không gửi trực tiếp trong topic này)


- Xét duyệt trực tiếp : Trong trường hợp các thành viên không sử dụng hình thức trao đổi qua Email thì có thể lập User tại diễn đàn sau đó thông báo tại topic này, nội dung :
Xin được xét duyệt làm Nhà cung cấp tại Checkerviet
Khu vực hoạt động : Sài Gòn/ Hà Nội / Đà Nẵng/ Hải Phòng
Số lượng hàng cam kết : ...
Moderator trực tiếp xử lý giải đáp thắc mắc sẽ liên hệ trực tiếp với các thành viên để trao đổi và xét duyệt

V - Thực hiện
- Quyết định này được thực hiện kể từ ngày: 20/3/2017
- Việc đăng ký Nhà Cung Cấp là hoàn toàn miễn phí tại Checkerviet
- Thành viên sau khi gửi hồ sơ xét duyệt nhà cung cấp thành công sẽ báo danh tại topic này
- Theo quyết định mới,quá trình xét nhà cung cấp sẽ được rút ngắn đến mức tối đa (giải quyết ngay khi nhận được đề nghị xét duyệt làm Nhà cung cấp của thành viên)
- Moderator trực tiếp xử lý giải đáp thắc mắc : Chánh ÁnVI - Chú ý
- Các Nhà cung cấp khi nộp hồ sơ xét duyệt phải thực hiện cung cấp thông tin theo hướng dẫn của Moderator trực tiếp xử lý giải đáp thắc mắc, phải kê khai đầy đủ tất cả các nick đang sử dụng tại diễn đàn trong đó bao gồm cả các nick Nhà cung cấp đã được cấp (nếu có)
- Các Nhà cung cấp sau khi được xét duyệt phải thực hiện cung cấp hàng theo cam kết (05 em hàng đang hoạt động) trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày được xét duyệt, nếu các Nhà cung cấp không thực hiện đúng cam kết cung cấp hàng tại diễn đàn sau khi được xét duyệt thành Nhà cung cấp thì có thể bị loại khỏi diễn đàn
- Các Nhà cung cấp phải thường xuyên online trả lời mọi nghi vấn, thắc mắc, tố cáo của checker và giải trình các nội dung BQT yêu cầu, nếu các Nhà cung cấp không online trong thời gian quá 1 tháng thì có thể bị loại khỏi diễn đàn

- Các Nhà cung cấp không hoạt động thường xuyên, không hiệu quả (số lượng hàng cung cấp tại diễn đàn không đúng cam kết, chất lượng hàng hóa đưa lên không bảo đảm, không thường xuyên online quản lý các bài đăng, thường xuyên vi phạm các qui định của diễn đàn) thì có thể sẽ bị loại khỏi diễn đàn

Mọi thắc mắc vui lòng bình luận bên dưới topic, BQT sẽ giải đáp cụ thể.
Xin cảm ơn sự hợp tác từ các bạn!
 

Kumquat

Lính đào ngũ
9
14
Xin được xét duyệt làm Nhà cung cấp tại Checkerviet
Khu vực hoạt động : Hà Nội
Số lượng hàng cam kết : 5 em ạ
 
  • Like
Reactions: CheckTH

Almond

Lính đào ngũ
13
9
Xin được xét duyệt làm Nhà cung cấp tại Checkerviet
Khu vực hoạt động : Sài Gòn + Hà Nội + Đà nẵng + Nha Trang
Số lượng hàng cam kết : 6 em
 
174
200
Xin được xét duyệt làm Nhà cung cấp tại Checkerviet
Khu vực hoạt động : Hà Nội + Hải Phòng
Số lượng hàng cam kết : >6 em
 

Kumquat

Lính đào ngũ
9
14
Khu Vực hoạt động : Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Đã Nẵng ạ
số lượng hàng cam kết : > 5 em
 
99
128
Xin được xét duyệt làm Nhà cung cấp tại Checkerviet
Khu vực hoạt động : Sài Gòn/ Hà Nội / Hải Phòng
Số lượng hàng cam kết : 5 em
 
Xin được xét duyệt làm Nhà cung cấp tại Checkerviet
Khu vực hoạt động : Hà Nội / Sài Gòn / Hải Phòng / Đà Nẵng
Số lượng hàng cam kết : > 5 em
 

Apricot

Lính đào ngũ
11
22
Xin được xét duyệt làm Nhà cung cấp tại Checkerviet
Khu vực hoạt động : Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn
Số lượng hàng cam kết : 6 em
 
  • Like
Reactions: CheckTH
74
67
Xin được xét duyệt làm Nhà cung cấp tại Checkerviet
Khu vực hoạt động : Hà Nội / Sài Gòn / Hải Phòng
Số lượng hàng cam kết : > 5 em
 
35
43
Xin được xét duyệt làm Nhà cung cấp tại Checkerviet
Khu vực hoạt động : Hà Nội / Sài Gòn / Hải Phòng
Số lượng hàng cam kết : > 5 em
 

Pomelo

Lính đào ngũ
2
1
Xin được xét duyệt làm Nhà cung cấp tại Checkerviet
Khu vực hoạt động : Hà Nội / Sài Gòn / Hải Phòng / Đà Nẵng
Số lượng hàng cam kết : > 5 em
 
Xin được xét duyệt làm Nhà cung cấp tại Checkerviet
Khu vực hoạt động : Hà Nội / Sài Gòn / Hải Phòng / Đà Nẵng
Số lượng hàng cam kết : > 5 em
 
56
83
Xin được xét duyệt làm Nhà cung cấp tại Checkerviet
Khu vực hoạt động : Hà Nội / Hải Phòng / Nha Trang / Đà Nẵng / Sài Gòn
Số lượng hàng cam kết : 5 em
 
36
61
Xin được xét duyệt làm Nhà cung cấp tại Checkerviet
Khu vực hoạt động : Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng
Số lượng hàng cam kết : 5 em ạ
 
33
59
Em xin đăng ký xét duyệt làm Nhà cung cấp tại Checkerviet
Khu vực hoạt động : Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, bình dương
Số lượng hàng cam kết : >5 em hàng
 
75
13
Xin được xét duyệt làm Nhà cung cấp tại Checkerviet
Khu vực hoạt động : gái gọi sài gòn và gái gọi hà nội
Số lượng hàng cam kết : 5 em
 

Chestnut

Lính đào ngũ
12
0
Xin được xét duyệt nick Ncc của diễn đàn checkerviet
Khu vực hoạt động : sài gòn , đà nẵng , hà nội , nha trang
Số lượng hàng cam kết : trên 5 em
 

Berry

Lính đào ngũ
67
9
Xin được xét duyệt làm Nhà cung cấp tại Checkerviet
Khu vực hoạt động : hà nội và sài gòn
Số lượng hàng cam kết : 5 em
 

THÔNG BÁO


Bình luận mới